Enschede Noord

Algemene informatie Enschede Noord

Het stadsdeel Enschede Noord bestaat niet alleen uit de Enschedese wijken De Bolhaar, Deppenbroek, Mekkelholt, Roombeek en Twekkelerveld. Ook het dorp Lonneker en de campus van de Universiteit Twente vallen onder dit stadsdeel. Enschede Noord heeft in totaal circa 30.000 inwoners. Dat plaatst het stadsdeel qua inwonersaantal op de derde plek, na Oost en Zuid. De links hieronder verwijzen naar de wijkpagina’s op deze website.

Servicecentrum Noord

In het Servicecentrum Noord vindt u medewerkers van de politie, het gezondheidscentrum, sportactivering, maatschappelijk werk, Stadsdeelbeheer en Livio.

Adres:

Zaanstraat 12
7523 HC Enschede

Algemeen telefoonnummer:

14 053 (netnummer niet nodig)

Openingstijden:

Er zijn geen gemeentelijke loketten in dit servicecentrum. U bent van harte welkom bij de loketten in het Stadskantoor en in Servicecentrum Zuid.

Stadsdeelbeheer Noord

Het Stadsdeelbeheer houdt zich bezig met het dagelijks beheer in het stadsdeel. Daaronder wordt verstaan het vegen van de straat, het opruimen van zwerfvuil, het onderhoud van plantsoenen, speelgelegenheden en hondentoiletten en reparaties aan straat en trottoir. Het dagelijkse gezicht van de buurt wordt vaak bepaald door het onderhoud, dus is toezicht op straten en groenvoorziening een belangrijk onderdeel van het werk van Stadsdeelbeheer. U kunt eventuele opmerkingen, vragen, suggesties of meldingen doorgeven aan de gemeente. Daarvoor kunt u het hierboven vermeld algemeen telefoonnummer gebruiken.

Stadsdeelcommissie Noord

Wilt u contact opnemen met de Stadsdeelcommissie Noord, bezoek dan deze pagina op www.enschede.nl. Daar vindt u de actuele samenstelling van de commissie, evenals contactgegevens.

Stadsdeelmanagement Noord

Het Stadsdeelmanagement opereert in de driehoek van het stadsdeel (bewoners, wijk- en dorpsraden, ondernemers en instellingen), het bestuur (stadsdeelcommissie en stadsdeelwethouder) en de gemeentelijke organisatie om de afstand tussen burgers, instellingen en ondernemers te verkleinen. De thema’s waarmee stadsdeelmanagement zich bezighoud zijn:

 • Service aan de burger
 • Veiligheid
 • Leefbaarheid
 • Participatie en politiek in de wijken

Hierbij staan de volgende doelen centraal:

 • Samenhang verzorgen tussen wat gemeente en anderen doen in de stadsdelen
 • Grotere inbreng van bewoners realiseren (activering en participatie)

De medewerkers van het Stadsdeelmanagement Noord en hun contactgegevens kunt u vinden op www.enschede.nl: Stadsdeelmanagement Noord.

Stadsdeelteam Noord

Het Stadsdeelteam Noord bestaat uit verschillende personen en organisaties uit het stadsdeel en komt eens in de zes weken bijeen. Meer informatie over het Stadsdeelteam Noord kunt u vinden op www.enschede.nl: Stadsdeelteam Noord.

Wijkraden Enschede Noord

Wijkraden behartigen het algemeen belang van de wijkbewoners. Het stadsdeel heeft een tweetal wijkraden: de Dorpsraad Lonneker en de Stichting Wijkraad Twekkelerveld. De Wijkraad Enschede Noord is opgeheven per november 2011. Meer informatie over de taken van een wijkraad en contactgegevens kunt u vinden op www.enschede.nl: Wijkraden Enschede Noord.

Stadsdeelwethouder Enschede Noord

Ieder stadsdeel heeft een “eigen” wethouder. In het geval van Enschede Noord is dit wethouder Hans van Agteren. Iedere eerste woensdag van de maand houdt hij het wijkspreekuur “Wethouder Nodig”. Van 16.00-17.00 uur kunnen bewoners van het Stadsdeel Noord hun stadsdeelwethouder Hans van Agteren uitnodigen voor een werkbezoek in hun wijk of bij hen thuis. Neem hiervoor contact op met Servicecentrum Noord, telefoonnummer 053 – 481 70 98.

Wijkcoaches Enschede Noord

Elk stadsdeel beschikt over wijkteam met coaches die veel ervaring hebben met het oplossen van problemen op het gebied van opvoeding, financiën, wonen en zorg. Voor hulp bij dergelijke problemen kunt u bijvoorbeeld terecht bij de Stadsbank of bij het algemeen maatschappelijk werk, maar wanneer u er zelf niet uitkomt, kan een wijkcoach u ondersteunen bij het vinden van oplossingen. Contactgegevens kunt u vinden op www.wijkcoaches-enschede.nl.

Wijkagenten Enschede Noord

 • Roombeek: Jack Backus
 • Boswinkel: Michel Peterinck
 • Deppenbroek-Mekkelholt: Harry Alberink
 • Twekkelerveld/Universiteit Twente: Jeanine Berghorst
 • Lonneker en buitengebied: Herman Oostindie

Voor een afspraak met uw wijkagent belt u 0900-8844 (lokaal tarief).