Enschede West

 

Wijken in Enschede West

Het stadsdeel Enschede West bestaat uit de stedelijke wijken Boswinkel, ’t Bruggert, Ruwenbos, Pathmos, Stadsveld en ’t Zwering. Daarnaast vallen ook de veelal industriële gebieden Havengebied en de Marssteden onder het stadsdeel Oost. Tot slot vallen ook onder Oost de dorpen Boekelo en Usselo en tot slot de buurtschap Twekkelo. In totaal heeft stadsdeel West circa 27.000 inwoners, wat het stadsdeel het op één na kleinste stadsdeel maakt. Onderstaande links verwijzen naar de wijkpagina’s op deze website:

Servicecentrum West

In Servicecentrum West vindt u medewerkers van de politie, maatschappelijk werk en Stadsdeelbeheer. 

Adres:

Servicecentrum West
B.W. ter Kuilestraat 33
7545 KL Enschede

Openingstijden loketten:

In dit servicecentrum zijn geen gemeentelijke loketten gevestigd. U kunt een afspraak maken bij het Stadskantoor of bij Servicecentrum Zuid.

Stadsdeelbeheer West

Het Stadsdeelbeheer houdt zich bezig met het dagelijks beheer in het stadsdeel. Daaronder wordt verstaan het vegen van de straat, het opruimen van zwerfvuil, het onderhoud van plantsoenen, speelgelegenheden en hondentoiletten en reparaties aan straat en trottoir. Het dagelijkse gezicht van de buurt wordt vaak bepaald door het onderhoud, dus is toezicht op straten en groenvoorziening een belangrijk onderdeel van het werk van Stadsdeelbeheer. U kunt eventuele opmerkingen, vragen, suggesties of meldingen doorgeven aan de gemeente. Contactgegevens vindt u op www.enschede.nl: Stadsdeelbeheer West.

Stadsdeelcommissie West

De Stadsdeelcommissie West houdt zich bezig met alle bestuurlijke aspecten van het stadsdeelgewijs werken in Stadsdeel West. De samenstelling van de commissie, vergaderdata en contactgegevens kunt u vinden op www.enschede.nl: Stadsdeelcommissie West.

Stadsdeelmanagement West

Het Stadsdeelmanagement opereert in de driehoek van het stadsdeel (bewoners, wijk- en dorpsraden, ondernemers en instellingen), het bestuur (stadsdeelcommissie en stadsdeelwethouder) en de gemeentelijke organisatie om de afstand tussen burgers, instellingen en ondernemers te verkleinen. De thema’s waarmee stadsdeelmanagement zich bezighoud zijn:

 • Service aan de burger
 • Veiligheid
 • Leefbaarheid
 • Participatie en politiek in de wijken

Hierbij staan de volgende doelen centraal:

 • Samenhang verzorgen tussen wat gemeente en anderen doen in de stadsdelen
 • Grotere inbreng van bewoners realiseren (activering en participatie)

De medewerkers van het Stadsdeelmanagement West en hun contactgegevens kunt u vinden op www.enschede.nl: Stadsdeelmanagement West.

Stadsdeelteam West

Het Stadsdeelteam West bestaat uit verschillende personen en organisaties uit het stadsdeel. Meer informatie over het Stadsdeelteam West kunt u vinden op www.enschede.nl: Stadsdeelteam West.

Wijkraden Enschede West

Wijkraden behartigen het algemeen belang van de wijkbewoners. In West zijn de volgende wijkraden actief: Wijkraad Stadsveld, Wijkraad PathmosBuurtkring Usselo, Dorpsraad Boekelo, Vereniging Behoud Twekkelo.

Stadsdeelwethouder Enschede West

Ieder stadsdeel heeft een “eigen” wethouder. In het geval van Enschede West is dit wethouder Patrick Welman (CDA).

Wijkcoaches Enschede West

Elk stadsdeel beschikt over wijkteam met coaches die veel ervaring hebben met het oplossen van problemen op het gebied van opvoeding, financiën, wonen en zorg. Voor hulp bij dergelijke problemen kunt u bijvoorbeeld terecht bij de Stadsbank of bij het algemeen maatschappelijk werk, maar wanneer u er zelf niet uitkomt, kan een wijkcoach u ondersteunen bij het vinden van oplossingen. Contactgegevens kunt u vinden op www.wijkcoaches-enschede.nl.

Wijkagenten Enschede West

 • Boekelo: Peter Colijn
 • Boswinkel: Michel Peterinck
 • Havengebied: Peter Colijn
 • Pathmos: Peter Jochem
 • Stadsveld, Bruggert, Zwering: Peter Jochem (gebied ten oosten van Rembrandtlaan/B.W. ter Kuilestraat), Bram Entjes
 • Ruwenbos: Onbekend

Voor een afspraak met uw wijkagent belt u 0900-8844 (lokaal tarief).