Enschede Zuid

Wijken in Enschede Zuid

Het stadsdeel Enschede Zuid is gebouwd tussen de jaren 60 en 90 van de vorige eeuw en vormde een grootschalige uitbreiding van de stad. Het stadsdeel bestaat van west naar oost uit de wijken Helmerhoek, Wesselerbrink en Stroinkslanden. De Wesselerbrink is in de jaren 60 en 70 gerealiseerd en daarmee de oudste wijk van de drie. In totaal wonen in het stadsdeel Enschede Zuid ruim 37.000 mensen. Jarenlang maakte dat Zuid het grootste stadsdeel van Enschede, maar sinds de realisatie van de Vinex-wijk de Eschmarke, heeft stadsdeel Oost een nipte voorsprong op Zuid. Onderstaande links verwijzen naar de wijkpagina’s op deze website:

Servicecentrum Zuid

Het Servicecentrum Zuid is een verzamelplek voor meerdere instanties. Bij het gemeentelijk loket kunt u terecht voor bijvoorbeeld het aanvragen van een paspoort of rijbewijs. Ook de politie is gevestigd in het servicecentrum.

Adres:

Servicecentrum Zuid
Wesselerbrinklaan 102
7544 JZ Enschede

Openingstijden loketten:

Op afspraak
Maandag t/m vrijdag: 13:00 – 16:30

Zonder afspraak
Dinsdag t/m vrijdag: 08:30 – 12:00

Afspraak maken?

Voor het maken van een afspraak kunt u terecht op de website van de Gemeente Enschede. Natuurlijk kunt u ook telefonisch een afspraak maken via het algemene nummer: 14 053 (netnummer niet nodig). Vanuit het buitenland kunt u de gemeente bellen via telefoonnummer +31 53 4818181.

Stadsdeelbeheer Zuid

Het Stadsdeelbeheer houdt zich bezig met het dagelijks beheer in het stadsdeel. Daaronder wordt verstaan het vegen van de straat, het opruimen van zwerfvuil, het onderhoud van plantsoenen, speelgelegenheden en hondentoiletten en reparaties aan straat en trottoir. Het dagelijkse gezicht van de buurt wordt vaak bepaald door het onderhoud, dus is toezicht op straten en groenvoorziening een belangrijk onderdeel van het werk van Stadsdeelbeheer. U kunt eventuele opmerkingen, vragen, suggesties of meldingen doorgeven aan de gemeente. Daarvoor kunt u het hierboven vermeld algemeen telefoonnummer gebruiken.

Stadsdeelcommissie Zuid

De Stadsdeelcommissie Zuid komt 7 a 8 keer per jaar bijeen. In de commissie worden onderwerpen besproken die direct van invloed zijn op de leefomgeving in de wijk. Op de agenda staan raadsvoorstellen, maar ook onderwerpen die door bewoners worden aangedragen. Wilt u contact opnemen met de Stadsdeelcommissie Zuid, bezoek dan deze pagina op www.enschede.nl. Daar vindt u de actuele samenstelling van de commissie, vergaderdata, contactgegevens en meer.

Stadsdeelmanagement Zuid

Het Stadsdeelmanagement opereert in de driehoek van het stadsdeel (bewoners, wijk- en dorpsraden, ondernemers en instellingen), het bestuur (stadsdeelcommissie en stadsdeelwethouder) en de gemeentelijke organisatie om de afstand tussen burgers, instellingen en ondernemers te verkleinen. De thema’s waarmee stadsdeelmanagement zich bezighoud zijn:

  • Service aan de burger
  • Veiligheid
  • Leefbaarheid
  • Participatie en politiek in de wijken

Hierbij staan de volgende doelen centraal:

  • Samenhang verzorgen tussen wat gemeente en anderen doen in de stadsdelen
  • Grotere inbreng van bewoners realiseren (activering en participatie)

De medewerkers van het Stadsdeelmanagement Zuid en hun contactgegevens kunt u vinden op www.enschede.nl: Stadsdeelmanagement Zuid.

Leefomgeving Zuid

Leefomgeving Zuid is verantwoordelijk voor het onderhoud van de openbare ruimte. De medewerkers van leefomgeving zorgen samen met de bewoners en ondernemers uit de wijken voor een leefbare omgeving. De dagelijkse taken bestaan uit onder andere het onderhoud van groen, verharding en straatmeubilair, aanvraag van in- en uitritten, afhandeling van klachten over groenonderhoud, stoeptegels, defecte lampen etc en het stimuleren van bewonersparticipatie. Leefomgeving Zuid is gevestigd in het Servicecentrum Zuid aan de Wesselerbrinklaan 102. Telefoonnummer: 053 – 481 85 10. Meer informatie over Leefomgeving Zuid kun je vinden op deze pagina op www.enschede.nl.

Stadsdeelteam Zuid

Het Stadsdeelteam Zuid bestaat uit verschillende personen en organisaties uit het stadsdeel. Meer informatie over het Stadsdeelteam Zuid kunt u vinden op www.enschede.nl: Stadsdeelteam Zuid.

Wijkraden Enschede Zuid

Wijkraden behartigen het algemeen belang van de wijkbewoners. De drie wijken hebben alle drie hun eigen wijkraad: Wijkraad Helmerhoek, Wijkraad Wesselerbrink en Bewoners Team Stroinkslanden. Meer informatie over de wijkraden en contactgegevens kunt u vinden op www.enschede.nl: Wijkraden Enschede Zuid.

Stadsdeelwethouder Enschede Zuid

Ieder stadsdeel heeft een “eigen” wethouder. In het geval van Enschede Zuid is dit wethouder Ed Wallinga. Meer informatie over de stadsdeelwethouder kunt u vinden op deze pagina op www.enschede.nl.

Wijkcoaches Enschede Zuid

Elk stadsdeel beschikt over wijkteam met coaches die veel ervaring hebben met het oplossen van problemen op het gebied van opvoeding, financiën, wonen en zorg. Voor hulp bij dergelijke problemen kunt u bijvoorbeeld terecht bij de Stadsbank of bij het algemeen maatschappelijk werk, maar wanneer u er zelf niet uitkomt, kan een wijkcoach u ondersteunen bij het vinden van oplossingen. Contactgegevens kunt u vinden op www.wijkcoaches-enschede.nl.

Wijkagenten Enschede Zuid

  • Helmerhoek: Said Halimi
  • Wesselerbrink: Necdet Tuluk en Erna de Witte-Wind
  • Stroinkslanden: Hans Jacobs

Voor een afspraak met uw wijkagent belt u 0900-8844 (lokaal tarief).