Voortgezet onderwijs in Enschede

Stedelijk Lyceum

Het Stedelijk Lyceum is een openbare scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo, vmbo, praktijkonderwijs en ISK. Als openbare school staat Het Stedelijk Lyceum open voor iedereen. Het Stedelijk Lyceum is een verzamelnaam voor verschillende scholen, ieder met een eigen herkenbaar profiel. Meer informatie over het Stedelijk Lyceum en de verschillende locaties kunt u vinden op de website: www.hetstedelijk.nl.

Kottenpark:

Alle leerjaren gymnasium, atheneum, havo, vmbo. Bijzondere afdelingen: geprofileerd gymnasium, dans in samenwerking met het Conservatorium, theaterklas, muziekstroom en versterkt talenonderwijs Duitse scholen.

Het Kottenpark
Lyceumlaan 30
7522 GK  Enschede
053 – 482 12 00

Zuid:

Alle leerjaren gymnasium, atheneum, havo, vmbo. Bijzondere afdelingen: loot (school voor topsporters), sportstroom en tweetalig onderwijs Engels-Nederlands, internationale school.

Tiemeister 20
7541 WG Enschede
053 – 482 11 00

Juniorcollege Zwering:

Juniorcollege (alleen eerste en tweedeklassers), klassen 1 en 2 atheneum, havo, vmbo, sportstroom.

Jan Vermeerstraat 49
7545 BN Enschede
053 – 482 12 80

De Wissel:

Praktijkonderwijs. Ingang: Paulus Moreelsestraat.

Weth. Nijhuisstraat 70
7545 NK Enschede
053 – 482 15 01

Internationale Schakelklas:

De ISK (Internationale Schakelklassen) is een locatie van Het Stedelijk Lyceum Enschede waar leerlingen uit verschillende landen naar toe gaan om Nederlands te leren.

Buurserstraat 250
7544 RG Enschede
053 – 482 13 80

Scholingsboulevard:

Bovenbouw: klassen 3 en 4 vmbo-beroepsgericht.

Fase 1 / 3; sectoren techniek, economie, ict en vmbo-t
Wethouder Beversstraat 195
7543 BK Enschede
053 – 75 04 700

Fase 2; sector zorg & welzijn en afdelingen hrv, sdv en grafimedia
Wethouder Beversstraat 165
7543 BK  Enschede
053 – 75 04 800

OPDC:

Het Orthopedagogisch en Didactisch centrum Enschede (OPDC). Een kleinschalige bovenschoolse voorziening met veel deskundige ondersteuning van het individuele kind. Het is niet mogelijk om leerlingen rechtstreeks aan te melden bij het OPDC. Aanmelding geschiedt via de basisschool, de toelatingscommissie, of de school van het reguliere onderwijs waar de leerlingen zijn ingeschreven. Natuurlijk zijn de leerlingen en zijn/ haar ouder(s)/ verzorgers(s) van harte welkom om kennis te komen maken, zich te oriënteren en een gesprek te hebben met mevrouw Bonder, onze zorgcoördinator.

OPDC Enschede
Hofstedeweg 185
7535 CV Enschede
053 – 482 12 60

Innova (eigentijds onderwijs):

Per augustus 2013 start het Stedelijk Lyceum met een nieuwe locatie voor eigentijds onderwijs. Een school voor VMBO, Havo en Atheneum, voor maximaal 300 leerlingen.

Hofstedeweg 185
7535 CV EnschedeBonhoeffer College

De tweede grote scholengemeenschap van Enschede is het Bonhoeffer College. Het Bonhoeffer College biedt voortgezet onderwijs op alle niveaus vanuit een christelijke visie. Iedere locatie heeft een eigen herkenbaar profiel. Meer informatie over het Bonhoeffer College kunt u vinden op de website: www.bc-enschede.nl.

Bruggertstraat

De locatie Bruggertstraat biedt VMBO (alle leerwegen), Havo en VWO (atheneum en gymnasium). Havo- en VWO-leerlingen volgen op deze locatie het onderwijs tot en met het eindexamen. VMBO-leerlingen volgen de eerste twee jaar onderwijs op de locatie Bruggertstraat en vervolgen daarna hun opleiding op de Scholingsboulevard. Bijzonder aan de locatie Bruggerstraat zijn het Technasium en de Business School.

Bruggertstraat 60
7545 AX Enschede
053 – 751 22 00

Geessinkweg

De locatie Geessinkweg bevindt zich in de zuidwijken van Enschede. De locatie Geessinkweg is een kleine school met veel aandacht voor de individuele leerling. Het onderwijskundig concept “Maatwerk” geeft de leerlingen een goede aansluiting op het vervolgonderwijs. Leerlingen kunnen op de Geessinkweg terecht voor onderwijs op VMBO-, Havo of VWO-niveau. Zowel atheneum als gymnasium wordt aangeboden.

Geessinkweg 100
7544 ND Enschede
053 – 751 27 00

Van der Waalslaan

De locatie Van der Waalslaan ligt in de groene wijk Het Wooldrik. Aangeboden worden het vmbo (eerste twee jaren), havo, atheneum en gymnasium (vanaf de tweede klas). De locatie Van der Waalslaan is een gecertificeerde begaafdheidsprofielschool. Dat houdt in dat meer begaafde leerlingen een aangepast programma volgen. In een vwo+ klas krijgen deze leerlingen extra verrijkingsstof aangeboden.

Van der Waalslaan 35
7535 CN Enschede
tel:  053-7512600

Scholingsboulevard

De Scholingsboulevard is een gezamenlijke locatie van het Stedelijk Lyceum en het Bonhoeffer College. Op de school wordt het vmbo bovenbouwonderwijs van de beide scholen verzorgd. Het doel van de Scholingsboulevard is dat leerlingen een zo hoog mogelijke startkwalificatie behalen, dan wel op een adequate wijze doorstromen naar een vervolgstudie op een zo hoog mogelijk niveau, zodat leerlingen na afronding van hun studie een duurzame plaats op de arbeidsmarkt verwerven. Daarbij staan de mogelijkheden van de leerlingen centraal.

Fase 1 / 3; sectoren techniek, economie, ict en vmbo-t
Wethouder Beversstraat 195
7543 BK Enschede
053 – 75 04 700

Fase 2; sector zorg & welzijn en afdelingen hrv, sdv en grafimedia
Wethouder Beversstraat 165
7543 BK  Enschede
053 – 75 04 800

Vlierstraat VMBO

De locatie Vlierstraat is een kleinschalige vmbo-locatie gespecialiseerd in onderwijszorg. De leerling wordt begeleid naar een vmbo-diploma en een passend vervolgtraject. Hierbij staat steeds de individuele onderwijs-hulpvraag van de leerling voorop. Voor elke leerling is er, op basis van een individueel handelingsplan, sprake van maatwerk. In 2011 is de locatie verhuisd naar een nieuw gebouw met veel ruimte en eigentijdse voorzieningen.

Vlierstraat 85
7544 GG Enschede
053 – 751 21 00

Scholingsboulevard

Vlierstraat PrO

De locatie Vlierstraat PrO biedt praktijkonderwijs aan jongeren van 12 tot 18 jaar. Het praktijkonderwijs is erop gericht leerlingen te begeleiden naar het zelfstandig functioneren in de samenleving, zowel op gebied van werken, wonen, vrije tijd als burgerschap. De inhoud van het vakaanbod is afgestemd op vaardigheden die daarvoor nodig zijn.

Vlierstraat 75
7544 GG Enschede
053 – 751 24 00AOC Oost

Na groep 8 kun je kiezen voor het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, het vmbo. Heb je een beetje groene vingers, ben je graag buiten, ben je handig met machines of hou je van dieren? Leer je graag in een groene omgeving? In moderne lokalen met dieren, planten of machines om je heen? Dan zit je goed op AOC Oost. Naast vmbo biedt de locatie in Enschede ook mbo-opleidingen aan. Bezoek de website: www.aoc-oost.nl.

Hengelosestraat 481
7521 AG Enschede
053 – 480 46 00

Greijdanus

Het Greijdanus is een school voor gereformeerd voortgezet onderwijs. De school biedt de volgende niveaus aan: vmbo kader (jaar 1 en 2), vmbo theoretisch (jaren 1 tot en met 4), havo, atheneum en gymnasium (allen tot en met het derde jaar). Vanzelfsprekend speelt het geloof in God een centrale rol in het onderwijs van het Greijdanus.

Deppenbroekstraat 4
7523 PB  Enschede
038 – 469 85 30

Voortgezet speciaal onderwijs

Bent u voor uw zoon of dochter op zoek naar voortgezet speciaal onderwijs, bezoek dan onderstaande websites: