WO-opleidingen in Enschede

De Universiteit Twente is één van de drie technische universiteiten van Nederland en biedt onderdak aan meer dan 9000 studenten en 3300 wetenschappers en professionals. De Universiteit Twente is een researchuniversiteit met een focus op technische ontwikkelingen en de betekenis daarvan voor mens en maatschappij. Het Twents onderwijsmodel biedt uitdagend, thematisch georiënteerd projectonderwijs waarin studenten hun eigen kracht ontdekken en verder ontwikkelen. Studenten worden uitgedaagd over de grenzen van hun vakgebied heen te kijken en dwarsverbanden met andere disciplines te leggen. Deze multidisciplinaire benadering stimuleert innovatie in wetenschap en samenleving en is een kenmerk van het ondernemende karakter van de universiteit.

Bacheloropleidingen (Bachelor of Science):

Masteropleidingen (Master of Science):