Branden in Enschede

In de geschiedenis werd Enschede meer dan eens zwaar getroffen door branden. Wij zetten de meest belangrijke op een rijtje. Dit zijn de branden met enorme schade, danwel de branden waarmee Enschede groot in het nieuws is geweest of die ons om andere reden bij zijn gebleven. Heeft u aanvullingen voor deze pagina, dan stellen wij het op prijs als u daarover contact met ons opneemt.

Tot en met 1899

1125: Grote brand in het dorp

Nadat in 1119 voor het eerst melding werd gemaakt van Enschede, brandde het dorp in 1125 volledig af. Verdere gegevens ontbreken. Heeft u informatie over deze brand, dan vragen wij u contact met ons op te nemen.

14 maart 1517: Stadsbrand van Enschede

Op 14 maart 1517 werd Enschede voor het eerst getroffen door een grote stadsbrand. Enschede werd die dag door de brand vrijwel volledig verwoest. De stad bestond in die tijd voornamelijk uit vakwerkgebouwen en was daardoor ook kwetsbaar voor brand. Enkel twee stadspoorten en de Oude Kerk waren van steen en bleven bij de brand gespaard. Zelfs de klokken van de stadstoren gingen bij de brand verloren. Na de eerste stadsbrand werd de stad op de traditionele manier herbouwd, waardoor het brandgevaar bleef. Pas na de derde stadsbrand, in 1862, werd het bouwen met hout gestaakt. Daarmee was Enschede erg laat, want het proces van verstening kwam met dank aan de vele klei-aandragende rivieren in grote delen van Nederland al in de veertiende eeuw op gang, terwijl vrijwel heel Europa in de vijftiende en zestiende eeuw is overgestapt op baksteen.

20 mei 1750: Stadsbrand van Enschede

Wie in 1748 inwoner van Enschede wilde worden, betaalde daarvoor 50 gulden en “een lederen emmer bij de brandspuit”. Dat was niet zonder reden, want door de vakwerkhuizen bleef Enschede kwetsbaar voor brand. Een nieuwe grote stadsbrand vond plaats op 20 mei 1750. Daarbij werd een kleiner deel verwoest dan in 1517; 72 huizen (van circa 300 in totaal) gingen in vlammen op. De brand is ontstaan bij het huis van bakker Herman ten Tije, bij de Eschpoort.

Het vuur verspreidde zich vooral via de strodokken tussen de dakpannen en via de houten gevelbetimmering. Sommige huizen bleven gespaard doordat bewoners “als een kat” tegen de daklatten op klommen om de stro er tussenuit te trekken, terwijl anderen het huis nat hielden. Het stadhuis werd slechts aan één kant beschadigd. Secretaris Pennink had voor de zekerheid de oude leggers en papieren uit het stadsarchief mee naar huis genomen, maar helaas gingen deze tijdens de brand van 1862 toch nog verloren.

Na de stadsbrand van 1750 werden al een heel aantal huizen herbouwd in steen. Nog steeds voerden echter vakwerkhuizen de boventoon.

7 mei 1862: Stadsbrand van Enschede

Op 7 mei 1862 brak een brand uit in de Kalanderstraat, in het huis van Lodewijk en Maria Robers (andere bronnen vermelden als achternaam Van Voorst, maar dat is niet correct). Het huis was (evenals veel andere huizen in Enschede) van hout, het had weken niet geregend en de stad hing nog vol met versieringen voor het bezoek van Koning Willem III op 1 mei. Daardoor was het blussen van de brand een onbegonnen zaak. Het vuur verspreidde zich bliksemsnel en de gevolgen waren rampzalig. Honderden Enschedeërs verlieten in paniek de stad door de enige twee poorten die de stad toen rijk was: de Eschpoort en de Veldpoort. Iedereen probeerde de brandende stad te ontvluchten. In zes uur tijd brandde Enschede volledig af. De gehele historische binnenstad binnen de grachten werd verwoest. De cijfers: naast circa 650 woningen brandden 25 stallen, 44 pakhuizen, vrijwel alle publieke gebouwen, scholen en de meeste fabrieken af.

Bij de stadsbrand van 1862 werden 660 gezinnen, in totaal 3675 mensen, dakloos. Vanuit de omliggende steden stroomden mensen toe om een helpende hand te bieden. Er werden tenten opgeslagen en dakloos geworden gezinnen vonden onderdak bij boeren in de wijde omtrek. Een week na de stadsbrand, waren de straatstenen nog steeds warm.

De brand van 1862 zorgde er ironisch genoeg wel voor dat de ontwikkeling van Enschede als stad in een stroomversnelling kwam. Na de brand werd snel gestart met de heropbouw. Met het puin van de brand werden de grachten gedempt. Bij de fabrieken buiten de grachten, die gespaard waren gebleven, werden complete arbeiderswijken uit de grond gestampt. Daardoor ontstonden beruchte krottenwijken zoals Sebastopol en De Krim. De hoofdstraten in het centrum werden nu gereserveerd voor statige herenhuizen voor de fabrikanten.

Op de Oude Markt van Enschede staat sinds 1912 het Brandmonument. Dit is hier ter herinnering aan de grote stadsbrand geplaatst vijftig jaar na dato. 150 jaar na de stadsbrand, in 2012, heeft Willem Janssen van de website Enschede in Ansichten een site opgesteld ter herinnering aan de stadsbrand van 1862. De website is zeer het bezoeken waard: op de hoofdpagina vindt u een prachtige impressie van Enschede ten tijde van de stadsbrand en ook vindt u op de website impressies van de stad na de brand. Op de pagina “Brandstichting?” leest u een prachtige anekdote over de vermeende brandstichting door Lodewijk van Voorst, bewoner van het huis aan de Kalanderstraat waar de brand ontstond.

1900 tot 1999

10 oktober 1943 en 22 februari 1944: Grootschalige bombardementen

Tijdens de Tweede Wereldoorlog is Enschede zeer regelmatig gebombardeerd geweest, vaak met branden tot gevolg. Ironisch genoeg betroffen dit meestal luchtaanvallen van de geallieerden die dachten dat ze de Duitse steden Gronau en Münster hadden bereikt.

Grote bombardementen waarbij ook branden ontstonden, vonden plaats op 10 oktober 1943 en  22 februari 1944. De bombardementen van 10 oktober 1943 waren feitelijk bedoeld geweest voor de Duitse plaats Rheine. Bij de bombardementen, waarbij vooral ‘t Zwik, de binnenstad en het Hogeland doelwit waren, vielen 151 doden, 104 zwaargewonden en 341 lichtgewonden. Er werd gebruik gemaakt van onder andere rubberbenzol-brandbommen.

Op 22 februari 1944 zijn de bombardementen uitgevoerd door geallieerden die op weg waren naar de Duitse doelen Gotha en Oschersleben. De 177 Liberators werden teruggeroepen omwille van het slechte weer. In de veronderstelling zich nog boven Duitsland te bevinden, wierpen zij de bommen af boven Enschede, Arnhem, Deventer en Nijmegen. De wijken en buurten Pathmos en Veldkamp werden zwaar getroffen, evenals de Janninksweg, Haaksbergerstraat, Borneostraat, Zuiderhagen, Kalanderstraat, Langestraat, Oldenzaalsestraat en Nieuwluststraat. In totaal werden door deze bombardementen, waarbij gebruik werd gemaakt van meer dan duizenden bommen (aantallen lopen van 12.000 tot 40.000), 1000 percelen totaal verwoest en 800 percelen gedeeltelijk. Nog eens meer dan 900 percelen hadden lichte schade.

Door deze bombardementen vielen 40 doden, 42 zwaargewonden en 100 lichtgewonden. Door brand werden vijf textielfabrieken, elf confectiefabrieken, twee cartonnagefabrieken, drie scholen, drie kerken, de openbare leeszaal en bibliotheek, het distributiekantoor Zuiderhagen vernield. Ook de fabrieken Scholten en Blijdenstein werden zwaar getroffen.

Meer informatie over de bombardementen vindt u op de website Bommen op Enschede.

5 mei 1992: Nino-complex aan de Roomweg afgebrand

Het Nin0-complex aan de Roomweg betrof een groot fabriekscomplex waarin circa 40 bedrijfjes gevestigd waren. Ook hadden veel studenten van de kunstacademie in dit complex hun atelier. Op 5 mei 1992 ontstond in het complex voor de vierde keer in slechts acht weken tijd een brand. Waar bij de eerste drie branden de schade beperkt is gebleven, brandde dit keer het complex volledig af.

Na de brand worden veelvuldig vermoedens geuit over de eventuele betrokkenheid van de Gemeente Enschede. De Gemeente zou hebben geprobeerd het complex in handen te krijgen om het complex te kunnen slopen en op het terrein woningen te kunnen bouwen. Dat diverse ooggetuigen het optreden van de brandweer bij deze brand omschreven als “laks” en “passief”, versterkt deze vermoedens, die vanzelfsprekend nooit hard zijn gemaakt.2000 tot en met nu

1999 – 2000: Vele branden in Enschede, gerucht: pyromaan

In de jaren 1999 en 2000, tot en met de Vuurwerkramp, vonden in Enschede opvallend veel branden plaats waarvan na onderzoek voor een groot gedeelte brandstichting kon worden aangemerkt als de oorzaak van de brand. Opvallend aan deze branden is ook dat veel van de branden plaatsvonden in de omgeving van de Hengelosestraat. Uitschieters uit het laatste kwartaal van het jaar 1999 waren een brand in een schaapskooi in het Van Lochemsbleekpark, brand bij kantoorhandel Wellinga en isolatiebedrijf Kooy, twee branden bij zorgboerderij De Viermarken en een brand op bedrijventerrein ‘t Sander.

Het jaar 2000 kende tot en met de Vuurwerkramp al 25 opvallende branden. De meest opvallende: Messelink Plastic Products aan de Kanaalstraat (10 januari), een loods van Snuverink Twepa aan de Kanaalstraat (23 februari), een cafetaria aan de Rozenstraat (27 februari), basisschool Het Vastert aan de Reerinklanden (29 februari én 2 maart), basisschool Drakensteyn aan de Vastertlanden (2 maart), een loods aan de Josinkstraat (16 maart), een loods van een meubelfabriek aan de Boddenkampstraat (30 maart), een houtopslag aan de Parkweg (7 april), een opslagloods van de Westerbegraafplaats (11 april), een houtopslag aan de Borstelweg (17 april), een leegstaande woning aan de Oldenzaalsestraat (30 april), meubelmagazijn JMH Line aan de Oliemolensingel (10 mei) en een opslagloods van Hartman aan de Goolkatenweg (12 april). Een dag na de Vuurwerkramp van 13 mei 2000, op 14 mei, werd nog melding gemaakt van een brand in een speeltuingebouw aan de Jupiterstraat.

De branden bij JMH Line aan de Oliemolensingel en de brand bij tuinmeubelenfabrikant Hartman aan de Goolkatenweg zijn opvallend: beide betroffen grote branden waarover vandaag de dag niet veel informatie terug te vinden is. Dit terwijl in elk geval de brand bij Hartman niet onopgemerkt is gebleven doordat deze ‘s middags ontstaan is en doordat de zwarte rook tot in de wijde omgeving te zien is geweest.

Heeft u informatie over de branden in 1999 en 2000 die kunnen worden gekoppeld aan een mogelijke pyromaan, dan horen wij dit graag van u. Wij willen dit belangrijke hoofdstuk in de geschiedenis van branden in Enschede graag aanvullen.

13 mei 2000: Vuurwerkramp Enschede

Op zaterdag 13 mei 2000 werd de stad Enschede wereldnieuws toen een brand in een opslag van S.E. Fireworks tot een tweetal grote explosies leidde. De gevolgen waren immens: door de explosies of de branden die daarna nog lang woedden is een gebied van 42 hectare geheel verloren gegaan. In totaal vielen 23 doden (waaronder vier brandweermannen) en raakten circa 950 mensen gewond. Onder hen waren 250 zwaargewonden. Voor meer informatie verwijzen we naar de pagina over de Vuurwerkramp.

15 oktober 2001: Brand bij Hartman

Op maandagavond 15 oktober 2001 ontstond een brand bij tuinmeubelenfabrikant Hartman. De brand zorgde ervoor dat zowel de opslag als productiehal aan de Goolkatenweg in lichterlaaie stonden. Hoewel de vlammen metershoog uit het bedrijf sloegen, was de brand snel onder controle. De omgeving is uit voorzorg afgezet, maar op dinsdag 16 oktober werd bekend dat bij deze brand op leefniveau geen toxische stoffen zijn vrijgekomen. De door de brand getroffen materialen betrof voornamelijk het relatief onschuldige polypropyleen, waaraan krijt is toegevoegd als stabilisator. De stoffen geven bij verbranding geen giftige gassen af, maar de krijt heeft wel gezorgd voor een witte poederachtige neerslag die door bewoners in de omgeving is waargenomen. Deze neerslag kon zonder problemen worden opgeruimd. De totale schade bedroeg enkele miljoenen guldens.

2 tot 4 februari 2002: Pyromaan in Enschede

Het weekend van 2 en 3 februari 2002 stond bol van de branden en brandmeldingen. Allereerst ging zaterdagmorgen rond vier uur openbare basisschool De Stadsweide in vlammen op. Het schoolgebouw werd gedeeltelijk verwoest door de brand. Anderhalf uur later stond een leegstaand pand aan de Lipperkerkstraat in brand. Daarbij liepen ook twee aangrenzende panden schade op.

Gelijktijdig met de brand aan de Lipperkerkstraat, kwam er ook een melding binnen dat er iets verderop een afvalcontainer in de brand was gestoken. Deze stond tegen de gevel van een pand. Een adequaat reagerende taxichauffeur ging de brand te lijf met een brandblusser en wist daarmee te voorkomen dat de brand oversloeg naar het pand. De schade bleef beperkt tot een kapotte deur en wat roetschade.

Zondagmorgen kwam er een melding binnen dat er containers in brand stonden bij het Saxion. De containers waren tegen het pand geplaatst. Door snel ingrijpen was de schade beperkt.

Rond het middaguur van maandag 4 februari 2002 woedde opnieuw een brand. Het betrof in dit geval een leegstaande boerderij aan de Kotmanslaan.

De politie Twente heeft naar aanleiding van de brandstichtingen laten weten dat de branden gesticht werden door een pyromaan die duidelijk uit was op het creëren van zo veel mogelijk schade. De totale schade bedroeg miljoenen.De politie houdt er rekening mee dat de pyromaan ook verantwoordelijk is voor de brand in basisschool De Stiepel in Hengelo, in de nacht van zondag op maandag. Bij deze brand moest een nabijgelegen zorgcentrum worden geëvacueerd.

Basisschool de Stadsweide draagt inmiddels de naam Prinseschool. Deze naam werd aangenomen bij de heropening van de school.

22 augustus 2003: Vredestein autobanden

Op vrijdagavond 22 augustus 2003, omstreeks 21:15, ontstond een felle uitslaande brand bij autobandenfabrikant Vredestein gelegen bij het Twentekanaal. In de hal waar de brand woedde, lagen chemicaliën en rubber opgeslagen. Enige honderden medewerkers van het bedrijf moesten worden geëvacueerd. De evacuatie verliep volgens politie en brandweer zonder problemen, dit dankzij het gereedliggende draaiboek. Door middel van een schuimgordijn werd voorkomen dat de brand oversloeg naar de naastgelegen panden.

Omdat de rook die vrijkwam bij de brand irriterend kon zijn voor de luchtwegen, werden bewoners van de Campus en de wijk Twekkelerveld opgedragen ramen en deuren te sluiten. Nadat bij metingen zaterdagmiddag duidelijk was geworden dat de rook niet schadelijk was voor de volksgezondheid, werd gecommuniceerd dat dit niet langer noodzakelijk was. De roet in de rook zorgde echter wel voor overlast in de wijk.

Enkele dagen na de hevige brand, op 25 augustus, maakte Rijkswaterstaat bekend dat door het afvoeren van het bluswater het Twentekanaal ernstig vervuild was geraakt met giftige stoffen. Zwemmen, vissen en varen waren vanaf dat moment uit den boze. Het laatste deel van het Twentekanaal werd door het sluiten van de sluis bij De Waarbeek in Hengelo maandenlang afgesloten. Bovendien plaatste Rijkswaterstaat schermen in het Twentekanaal om verspreiding van de verontreiniging te voorkomen. Een tweetal schepen strandde aan de verkeerde kant van de afzetting en was genoodzaakt daar wekenlang te blijven liggen.

Een vijftal bedrijven, namelijk AVIA Weghorst, Sesam, Beton Centrale Twente, Inter Metals en Asfalt Centrale Twente, waren afhankelijk van het Twentekanaal en hebben door de brand bij Vredestein grote schade geleden. De meeste bedrijven echter vonden al gauw manieren om de bedrijvigheid voort te zetten. De schipper van één van de twee gestrande schepen, de Fortuna, was zelfstandig ondernemer en kon gedurende zeven weken zijn werk niet uitvoeren. Alle getroffen bedrijven hebben een schadeclaim ingediend. Pas in 2008, vijf jaar na de brand bij Vredestein, werd duidelijk dat deze bedrijven allen de helft van de claim alsnog zouden ontvangen.

13 mei 2008: Ropeda Plastics op industrieterrein Marssteden

Dinsdagochtend 13 mei 2008 is een zeer grote brand ontstaan bij het bedrijf Ropeda Plastics. Dit bedrijf was destijds gevestigd op industrieterrein de Marssteden. Inmiddels is het bedrijf gevestigd aan de Enschedese Binnenhaven. Bij de bestrijding van de brand heeft de Enschedese brandweer hulp gekregen van diverse brandweerkorpsen uit de gehele regio en bovendien uit Deventer.

De brand is overgeslagen naar twee naastgelegen panden. Daardoor zijn bij de brand drie bedrijfspanden verloren gegaan. Eén persoon, een medewerker van Ropeda Plastics, is met brandwonden overgebracht naar het ziekenhuis. Het sein brand meester werd rond 12:30 gegeven. De brandweer had nog de gehele dag nodig voor het nablussen van de brand. Hoewel de rook niet schadelijk bleek voor de gezondheid, werd toch aanbevolen ramen en deuren te sluiten wanneer de rook dichtbij kwam.

De eigenaar van Ropeda Plastics is ook gedupeerde van de Vuurwerkramp. Bij de ramp, exact acht jaar voor deze brand, ging een bedrijfspand aan de Tollensstraat de lucht in. Het pand, pal naast S.E. Fireworks, betrof een opslag voor oud papier en een kleine sorteerinrichting. Het eigenlijke recyclebedrijf was ook toen al gevestigd aan de Lenteweg. Na de brand van 2008 werkte Ropeda Plastics dan ook tijdelijk vanuit die vestiging.

5 oktober 2008: brand bij de Zwarte Markt in Enschede

In de nacht van zondag op maandag woedde een korte brand bij de Zwarte Markt aan de Lage Bothofstraat in Enschede. Deze brand was circa drie kwartier na het ontstaan van de brand laat op de zondagavond al onder controle. De schade betrof vooral rook- en waterschade en was redelijk te overzien. De brand is ontstaan bij een televisie. Opvallend is dat de Zwarte Markt op de oude locatie aan de Oosterstraat al twee keer eerder getroffen werd. Bij de tweede van de branden op deze locatie ging alles verloren. Kunt u ons vertellen wanneer deze branden aan de Oosterstraat exact hebben plaatsgevonden, neem dan vooral contact met ons op.

27 december 2008: Grote brand bij Heijdens Textiel

Vroeg in de ochtend, iets voor zessen, werd bij de brandweer melding gemaakt van een brand bij Heijdens Textiel aan de Hendrik ter Kuilestraat. De grote brand in het bedrijfspand was slecht onder controle te krijgen. In elk geval drie textielloodsen en een kantoorgedeelte zijn afgebrand.

3 tot 5 juni 2011: Grote natuurbrand in het Aamsveen

Drie dagen lang woedde een enorme natuurbrand in het natuurgebied Aamsveen op de Nederlands-Duitse grens nabij de wijk Stroinkslanden. De brand ontstond vrijdagochtend door verschillende brandhaarden aan de Nederlandse zijde van de landsgrens. Enkele woningen en een naturistencamping in het gebied werden ontruimd. De brandweer uit Duitsland verleende assistentie bij het blussen van de brand.

Vrijdagmiddag was aan de Nederlandse zijde van de grens al 60 hectare verwoest. Aan de Duitse zijde stond op dat moment 40 hectare in brand. Er is besloten een Chinook in te zetten als blushelikopter. Urenlang heeft de militaire helikopter heen en weer gevlogen van het Rutbeek – waar het bluswater werd opgehaald – naar het Aamsveen. In totaal vonden 23 vluchten plaats, waarbij steeds 10.000 liter water per keer naar het Aamsveen werd gebracht.

Laat op de avond leek de brand onder controle en is gestopt met de inzet van de Chinook. De brandweer is in de nacht van vrijdag op zaterdag in het gebied aanwezig gebleven. Helaas bleek zaterdagochtend omstreeks vijf uur de brand weer te zijn opgelaaid op Duits grondgebied. Er werd toen besloten tot de inzet van een extra peloton van 25 brandweermannen en het omspitten van het veengebied zodat ook de ondergrondse brandharen konden worden geblust.

Door de lastige begaanbaarheid van het heide- en veengebied en de harde wind was het blussen van de brand een ingewikkelde klus. In de loop van zaterdag kregen de aanwezige brandweerkorpsen het vuur toch onder controle. Zondagochtend werd het gebied met een KLPD-helikopter doorzocht op brandhaarden. Zichtbaar vuur werd niet aangetroffen, maar er was wel sprake van rookontwikkeling. Negentig brandweerlieden waren nog de gehele zondag in touw om het vuur definitief te blussen. In totaal werd een gebied van 100 hectare volledig verwoest. Daarvan lag ruim 30 hectare op Duits grondgebied.

Een jaar na de brand maakte de Duitse justitie bekend een zestal Duitsers in de leeftijd van 18 tot 24 jaar te verdenken van de brandstichting. Vier mannen waren lid van de vrijwillige brandweer en één van hen zat bij de jeugdbrandweer Gronau. Het gezelschap sprak in wisselende samenstellingen af om eerst brand te stichten en daarna te helpen met de bluswerkzaamheden.

19 september 2012: Joan Coststraat

In de ochtend van woensdag 19 september 2012 ontstond een brand in een voormalig industriepand op de hoek van de Boddenkampstraat en de Joan Coststraat. In het gebouw waren een vlaggenbedrijf en sportschool Go4it gevestigd. Ook woonden in het pand drie mensen. De brand ontstond omstreeks half zeven ‘s ochtends. Om elf uur werd het sein brand meester gegeven. De voormalige fabriek Scholten & Van Heek brandde volledig uit.

Bij de brand raakte niemand gewond. De brandweer evacueerde ongeveer 20 gezinnen en adviseerde omwonenden ramen en deuren gesloten te houden in verband met de rookontwikkeling en mogelijke uitstoot van schadelijke stoffen. In de loop van de dag bleek dat er veel koolmonoxide in de lucht zat. Pas donderdag 20 september rond het middaguur werd bekend dat de geëvacueerde bewoners weer naar huis konden.

De sportschoolhouder werd al eerder gedupeerd door een zware brand. Twaalf jaar eerder was de sportschool gevestigd op het Bamshoeveterrein en raakte de sportschoolhouder door de Vuurwerkramp alles kwijt. Binnen anderhalve week werd met medewerking van enkele betrokken stadsgenoten een nieuw onderkomen gevonden aan het Gronausevoetpad. De ondernemer nam een bestaande zaak over van een man op leeftijd. Al op maandag 1 oktober kon worden gestart met de lessen op de nieuwe locatie.

Op maandag 7 januari 2013 werd bekend dat de oorzaak van de brand onbekend zou blijven. Het onderzoek is vlak na de brand al gestaakt in verband met instortingsgevaar.

31 december 2012: Meubelboulevard Schuttersveld

Op oudjaarsdag 31 december 2012 ontstond iets voor vier uur ‘s nachts een brand op meubelboulevaard Schuttersveld. Het pand, van circa 50 bij 200 meter, is volledig uitgebrand. In het pand waren een viertal winkels gevestigd: de beddenzaak Swiss Sense, woonwinkel Maison Manon, wokrestaurant Wokboulevard en een meubeloutlet. Omdat als eerst het alarm af is gegaan bij Swiss Sense, werd aangenomen dat hier de brand was ontstaan. Die theorie werd bijgesteld toen bleek dat de brand is ontstaan bij de meubeloutlet. In de outlet waren geen brandmelders aanwezig, waardoor de brand heeft kunnen overslaan naar de andere bedrijven in het pand. Door de heftigheid van de brand, is de oorzaak niet te achterhalen.

35 bewoners van de Hengelosestraat zijn uit voorzorg geëvacueerd. In het naastgelegen pand, bij Halfords, werd vuurwerk verkocht. Dankzij de gunstige zuidenwind heeft dit geen gevaar opgeleverd. De meubelboulevard bleef echter oudjaarsdag gesloten, waardoor de verkoop op oudjaarsdag niet kon worden hervat. Enkele maanden voor deze brand woedde vlakbij Schuttersveld al een brand in een bedrijvenverzamelgebouw.

Voor het blussen van de brand op de Meubelboulevard werd een watertransport aangelegd over 2,5 kilometer van de havens naar het Schuttersveld. De Hengelosestraat, Tubantiasingel, en Parkweg waren daardoor lange tijd afgesloten voor verkeer.

5 januari 2013: Grote stroomstoring door brand

Op zaterdagmiddag 5 januari omstreeks 15:30 vond een tweetal explosies plaats in een schakelinstallatie aan de Vechtstraat in de Enschedese wijk Mekkelholt. Dat leidde tot een felle brand, waardoor een groot deel van de stad zonder stroom kwamen te zitten. Het ging om circa 22.000 aansluitingen, voornamelijk in Enschede-Noord (met uitzondering van Twekkelerveld), vrijwel volledig Enschede-Oost en Glanerbrug. Ook grote delen van het binnensingelgebied en het centrum kwamen zonder stroom te zitten.

De stad raakte flink ontregeld door de storing. Niet alleen kwamen er mensen vast te zitten in liften, ook bleven sommige spoorovergangen gesloten en werkten verkeerslichten niet meer. Met het invallen van de avond zorgde dat voor bijzondere taferelen in de stad. Het duurde lang voor de omvangrijke storing kon worden verholpen. De schade aan het verdeelstation was groot en het herstellen van de problemen duurde lang. Als eerst werden 1700 aansluitingen in de binnenstad omgeschakeld op een ander transformatorhuis. Zondag omstreeks 02:00 meldde netbeheerder Enexis dat circa 90 procent van de aansluitingen weer stroom had. In de loop van de nacht kreeg de resterende 10 procent weer de beschikking over elektriciteit.

Enexis omschreef de stroomstoring als “de grootste storing in jaren”. In de dagen na de grote stroomstoringen waren kleinere storingen en stroomdippen in de gehele stad nog frequent aanwezig. De grootste storing vond plaats op maandag 7 januari, toen circa 4700 aansluitingen in Enschede-Oost en Glanerbrug opnieuw getrofffen werden door een storing. Enexis heeft laten weten de getroffen huishoudens te compenseren. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht.

19 januari 2013: Meubelboulevard Schuttersveld

Op zaterdag 19 januari 2013 werd meubelboulevard Schuttersveld tot twee keer toe getroffen door een brand. Nadat zaterdag vroeg in de avond al een kleine brand ontstond bij woonwinkel ROFRA. Onder meer Kwantum en Halfords liepen rookschade op. Mc Donald’s werd uit voorzorg ontruimd, maar liep geen schade op.

Tegen middernacht ontstond in het pand opnieuw een brand. Dit keer betrof het een zware brand, die mede vanwege de flinke oostenwind slecht onder controle te krijgen was. De gehele nacht is de brandweer bezig geweest met blussen. Zondagochtend om 06:34 werd het sein brand meester gegeven. Er waren daarna nog lang vlammen te zien, maar de brandweer heeft het pand gecontroleerd laten uitbranden. Door de kou, circa zes graden onder nul met door de oostenwind een bijzonder lage gevoelstemperatuur, zijn enkele brandweermannen onderkoeld geraakt. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar waren allen zondagochtend alweer thuis.

Het pand is volledig uitgebrand. De bedrijven Halfords, Kwantum, Vloer het Zelf, Living Palace, Arno Woonwereld, ROFRA Wonen, Beddenreus en Mc Donald’s gingen in vlammen op. Dikke zwarte rook trekt over de wijken ‘t Zwik en Twekkelerveld. Bewoners wordt aanbevolen ramen en deuren gesloten te houden en niet in de rook te staan. Schadelijke stoffen worden niet gemeten.

Deze twee branden vonden plaats slechts drie weken nadat een ander pand op het Meubelplein volledig uitbrandde. Enkele maanden daarvoor brandde een pand aan de Boddenkampstraat volledig af. Het gonst dan ook van de geruchten dat er een pyromaan actief is. Hoewel burgemeester Den Oudsten dit gerucht niet onderstreept, maakte een woordvoerder van de politie zondagavond 20 januari bekend dat hier wel degelijk rekening mee wordt gehouden. Sinds de branden van 19 januari wordt op de meubelboulevard extra gesurveilleerd. De schade van beide afzonderlijke branden op het meubelplein lopen in de miljoenen.

Ook bij deze brand op het meubelplein werd een watertransport aangelegd over 2,5 van de haven naar het Schuttersveld en werd het verkeer plaatselijk omgeleid.

Klik hier voor de persberichten van de Gemeente Enschede en de brandweer.

24 februari 2013: Winkelcentrum De Posten

In de vroege ochtend van zondag 24 februari woedt in Enschede opnieuw een grote brand, ditmaal in winkelcentrum De Posten in de wijk Wesselerbrink. De brandweer heeft bij deze brand 13 omliggende woningen ontruimd. De 28 bewoners werden ondergebracht bij het nabijgelegen verzorgingstehuis. Even na 9 uur ‘s ochtends heeft de brandweer het sein brand meester gegeven. In totaal zijn vijf van de zes bedrijven in het winkelcentrum verwoest. De brandweer heeft overslag naar de Aldi in het winkelcentrum weten te voorkomen.

Onder inwoners van Enschede gonst het van de geruchten dat een pyromaan actief is. Op diverse nieuwssites wordt in de reacties gelezen over de vermeende overeenkomsten tussen deze brand en de brand aan de Joan Coststraat en het tweetal branden op de woonboulevard Schuttersveld. De vermeende pyromaan zou zich volgens de schrijvers richten op de pijnpunten van de stad, op winkelpanden zonder bewoning daarboven en de branden zouden allen plaats hebben gevonden in de nacht van zaterdag op zondag en bij een sterke oostenwind. Forensisch Psycholoog Ameling benoemt op basis van patronen de activiteit van een pyromaan in Enschede als een waarschijnlijkheid.

Echter, in de aflevering van En Dan Nog Even Dit op RTV Oost van dinsdag 26 februari benoemt burgemeester Den Oudsten dat niet alle branden voldoen aan hetzelfde profiel. Hij begrijpt wel de ongerustheid onder de Enschedese ondernemers. De burgemeester ontkent niet dat de branden het werk van een pyromaan zouden kunnen zijn, echter benadrukt hij dat het te vroeg is om conclusies te trekken.

Wij als webmasters van deze website kunnen in elk geval een tweetal geruchten ontkrachten: niet alle branden vonden plaats bij oostenwind en slechts twee van de vier grote branden (Joan Coststraat, tweemaal meubelboulevard Schuttersveld en winkelcentrum De Posten) vonden plaats in de nacht van zaterdag op zondag. Voor wat betreft de brand bij winkelcentrum De Posten hebben wij wel vernomen dat getuigen melding hebben gemaakt van sporen die duiden op brandstichting aan de achterzijde van het winkelcentrum.