De Bolhaar

Stadsdeel Noord

De wijk De Bolhaar valt onder het Stadsdeel Noord. Voor contactinformatie van de Gemeente Enschede, wijkagenten en wijkraden verwijzen wij u graag naar de algemene informatiepagina over Stadsdeel Noord.