Boswinkel

Welkom in de wijk Boswinkel! De wijk Boswinkel is gesitueerd langs de Burgemeester Van Veenlaan en ligt ten zuiden van de Getfertsingel en ten noorden van de A35 en de wijk Wesselerbrink. In het oosten en westen wordt de wijk begrensd door de Zuiderval en Haaksbergerstraat. De wijk is eind jaren ’50 van de vorige eeuw gebouwd en is een typisch voorbeeld van het stedenbouwkundig denken van die tijd.

Inmiddels wordt de wijk volop vernieuwd en zijn veel oudere sociale huurwoningen en appartementen gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Ook heeft veel nieuwbouw plaatsgevonden langs de Zuiderval, waar onder andere woningbouw (de Cromhoffsbleek) maar ook kantoorpanden en Hotel Van der Valk zijn gerealiseerd.

In de wijk is met name langs de A35 veel groen te vinden. Hier vindt u uitgestrekte parken die uitnodigen tot recreëren. Ook beschikt de wijk over een heel compleet winkelcentrum langs de Burg. Van Veenlaan.

Statistische cijfers

Voor statistische doeleinden is de Gemeente Enschede opgedeeld in wijken en buurten. Boswinkel valt onder wijk 02 – Boswinkel Stadsveld. De CBS wijkcode is: 015302.

De wijk is onderverdeeld in de volgende buurten:

  • Cromhoffsbleek-Kotman (2240 inwoners)
  • Boswinkel-De Braker (3970 inwoners)

In de volksmond zijn de benamingen Oost- en West-Boswinkel echter gangbaarder.